Hoe ga je om met stof bij bulkoverslag?

Bij het transport van goederen en dan met name stortgoederen komt vaak veel stof vrij. Volgens de Arbo-wetgeving zijn bedrijven verplicht hier iets aan te doen. Hoe pak je dit aan?

Een hoge concentratie van stofdeeltjes leidt er al gauw toe dat u maatregelen moet nemen om het stof te bestrijden. Het uitdelen van mondkapjes alleen is absoluut onvoldoende. Er moet meer gebeuren. De overheid heeft per stofsoort vastgesteld hoe hoog de concentratie van stof in een ruimte mag zijn. Als de Arbo-dienst vaststelt dat een ruimte teveel stof bevat, bent u verplicht maatregelen te nemen.

Dure installatie niet meteen nodig

Gelukkig is het niet nodig om meteen een dure afzuiginstallatie aan te schaffen. Soms is het goed mogelijk om het product, het bedrijfsproces of de machine aan te passen zodat er minder stof vrijkomt.

Vervuilde luchtstroom

Is dat allemaal niet genoeg, dan is het tijd om na te denken over een manier om het aanwezige stof te verwijderen. Wie kiest voor een installatie die het stof via een filter afzuigt, krijgt te maken met een vervuilde luchtstroom. Ook hiervoor bestaan regels. Per soort stof geeft de Nederlandse Emissie Richtlijn (NER) aan hoe hoog de uitstoot mag zijn. Met name voor stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals asbest en kwarts, gelden zeer strenge regels.

Efficiënte stofbeheersing met spotfilters

De meest voor de hand liggende manier om stof te bestrijden is de aanschaf van een installatie die stof afzuigt. Deze manier van stofbestrijding kost niet alleen veel energie, maar vraagt ook nog om aanvullende maatregelen in verband met de vervuilde luchtstroom. Dat is allemaal niet nodig wanneer u een spotfilter gebruikt.

Stofontwikkeling binnen een machine is helemaal geen probleem. Stof veroorzaakt pas overlast wanneer het in de lucht komt. Een spotfilter laat het stof waar het is. Eén zijde van het filter is open en fungeert als aanzuigopening. Deze opening is zo groot dat het stof gemakkelijk tegen de luchtstroom in naar beneden kan vallen. De gefilterde lucht kan naar buiten worden geblazen en het stof valt terug in de productstroom. De spotfilter is het meest efficiënt als er zo weinig mogelijk openingen in de machine voorkomen. Installeren van een spotfilter is een goedkope manier om stof te bestrijden. Er is geen leidingwerk nodig en u produceert geen extra afvalstromen. Zodra men de voordelen van spotfilters heeft gemerkt, wil men vaak niet anders meer!

Copyright 2024 - Jansen&Heuning