Jansen&Heuning engineert basis van megaproject

Volgend jaar juni staat de afronding van het nieuwe laadgebouw bij Yara Sluiskil gepland. Een project waar ruim 27 miljoen euro mee is gemoeid. In de voorafgaande 4 jaren van planvorming hebben veranderende marktomstandigheden invloed gehad op de uiteindelijke investering. De marktomstandigheden en kosten moesten een aantal keren opnieuw worden bekeken.

Bij iedere aanpassing in het ontwerp is de verantwoordelijke engineer van Jansen&Heuning aan de slag gegaan. Mede dankzij de inspanningen van Jansen&Heuning is door Yara voor een goede prijs-kwaliteitsverhouding veel kennis en creativiteit in huis gehaald. Yara is daar heel tevreden over.

De uitvoering van een dergelijk groot project ligt boven de macht van Jansen&Heuning en daarom laten wij de realisatie graag over aan grotere bedrijven met de juiste ervaring. Projecten tot 3 miljoen euro zijn haalbaar voor Jansen&Heuning, maar grotere projecten zouden te veel beslag leggen op onze capaciteit met als gevolg dat wij onze vaste klanten niet goed meer kunnen bedienen. Juist die vele, vaak jarenlange relaties, zijn van groot belang voor Jansen&Heuning.

Copyright 2024 - Jansen&Heuning