Waterschap Noorderzijlvest

Jansen&Heuning bouwt nieuwe slibkoekoverslag voor Waterschap Noorderzijlvest

Jansen&Heuning is begonnen met de bouw van een nieuwe slibkoekoverslag voor Waterschap Noorderzijlvest. Op de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Garmerwolde wordt eerst een tijdelijke slibkoekoverslag gebouwd, waarna de oude overslag plaats maakt voor de nieuwe overslag.

RWZI Garmerwolde is de grootste rioolwaterzuiveringsinstallatie van Noord-Nederland. Een restproduct van de waterzuivering is slibkoek. Dit restproduct wordt hergebruikt voor energiewinning. Om de opslag en overslag van het slibkoek efficiënter te maken wordt een nieuwe slibkoekoverslag gebouwd. Jansen&Heuning is hoofdaannemer. Het project wordt in twee fases gerealiseerd in samenwerking met Waterschap Noorderzijlvest (opdrachtgever), Utibo (staalbouw) en Batenburg (automatisering).

Fase 1 – Tijdelijke slibkoekoverslag

Oplevering: eind april 2024

Bij RWZI Garmerwolde wordt eerst een tijdelijke slibkoekoverslag gebouwd, waarna de oude overslag plaats kan maken voor de nieuwe (fase 2). De tijdelijke overslag blijft uiteindelijk staan als noodvoorziening. Met de tijdelijke overslag kunnen twee trailers gevuld worden met slibkoek. Om het zuiveringsslib te transporteren worden nieuwe asloze transportschroeven ingezet. De asloze schroeftransporteur is uitermate schikt voor de overslag van stroeve materialen zoals slibkoek.

Om de tijdelijke overslag te realiseren bouwt Jansen&Heuning een bypass met twee schroeftransporteurs. De bypass wordt aangesloten op de slibkoekpersen. Met deze installatie kan de overslag van het slib doorgaan tijdens de bouw. Verder worden de bestaande vulinstallatie, stortbakken, schroeven en het bordes gedemonteerd en verwijderd, waarna de bypass op zijn plek wordt gezet. Ondertussen worden er binnen nieuwe trechterbakken met asloze schroeven geïnstalleerd. Als laatste stap worden alle installaties op elkaar aangesloten. De tijdelijke slibkoekoverslag wordt eind april 2024 opgeleverd.

Fase 2 – Nieuwe slibkoekoverslag

Oplevering: oktober 2024

Nadat de tijdelijke slibkoekoverslag in werking is kan ook de nieuwe overslag gebouwd worden. Deze bestaat onder andere uit vier filterpersen, opvangtrechters, diverse schroeftransporteurs, een bandtransporteur, twee grote silo’s en een afzuiginstallatie. In onderstaande afbeelding wordt het volledige verwerkingsproces uitgelegd. Deze fase zal medio mei starten en wordt begin oktober opgeleverd. Houd dit artikel en onze LinkedIn in de gaten voor live updates!

 

Totaaloverzicht – Slibkoekoverslag RWZI Garmerwolde

Resultaat

De nieuwe slibkoekoverslag gaat naar verwachting zorgen voor een energiebesparing van circa 30%. Door met silo’s de hoogte in te gaan wordt ook veel ruimte bespaard. Verder is de nieuwe werkomgeving veiliger voor het personeel van RWZI Garmerwolde; door gesloten transportsystemen komen de medewerkers namelijk niet in aanmerking met het slibkoek. Tot slot: de belading van vrachtwagens verloopt met deze innovatie slibkoekoverslag optimaal doordat vrachtwagens onder de silo’s kunnen laden en via een weegbrug nauwkeurig geladen kunnen worden.

Copyright 2024 - Jansen&Heuning