Elewatory

Elewatory są zaprojektowane do transportu wielu różnych typów produktów. Wiele z tych produktów wymaga żeby elewator posiadał certyfiakt Atex. Polegając na wiedzy i doświadczeniu Jansen & Heuning, oferowane jest najlepsze rozwiązanie.

render14.jpg

Would you like to receive an inquiry, we invite you to use this form

JH program obliczeniowy, daje wam możliwość obliczenia kosztów systemu przenoszenia adekwatnych do waszej sytuacji. Należy wypełnić wymagane pola waszymi danymi a program obliczy koszty systemu przenoszenia w najlepszej dla was opcji. 

specyfikacja

    elewator typu JHE    
opis referencje 313 530 740 965 965Z
średnica napędu /nawrotnej rolki A 300 490 700 910 910
szerokość stopy B 620 1000 1350 1740 1740
wysokość stopy C 980 1650 2300 3250 3250
wysokość wlotu D 980 1475 2100 2850 2850
wlot podajnika E 280 420 620 695 695
długość osi stopy F 520 775 1016 1580 1580
wysokość głowy G 1030 1350 2130 3150 3150
wysokość wylotu H 860 1250 1680 2230 2680
szerokość głowy I 860 1775 2480 2760 2760
głębokość szybu J 200 300 1360 1750 1750
szerokość szybu K 200 410 590 950 950
długość odcinka szybu M 3000 3000 6000 6000 6000
ilość nóg   1 of 2 1 of 2 1 1 1
całkowita długość minus osiowa długość   1840 2725 3780 5080 5530
wydajność wysoko pojemnych kubełków (m³/h przy 1 m/s)   27 100 175 340 340
wydajność syntetycznych kubełków dla piasku i żwiru (m³/h przy 1 m/s)   16 80 130 226 320
wszystkie wymiary w mm
           

3-vemaatschetselevatoren.jpg

 
JHE kop bij restarme voetJHE restarme voetkettingelevatorkokers met spanluik van rubber voor zandelevator

Nowości