FIBC Robot

Do napełniania dużych worków potrzeba siły roboczej do umocowania ich pod dyszą napełniającą. Jansen & Heuning opracował urządzenie dzięki któremu FIBC mogą być napełniane, składowane, podejmowane za pomocą widełek i opróżniane w sposób w pełni zautomatyzowany.

roboliftautomatischoppakken.jpg

Cztery pętle zostały zastąpione czterema paskami, które spotykają się wokół wylotu załadunkowego. Poprzez podniesienie worka do góry, taśmy się rozkładają, worek otwiera dla wylotu załadunkowego, widełki chwytają FIBC za taśmy i go podnoszą do napełnienia.
Urządzenie zostało opatentowane pod nr NL2002251.

 

 
certificaatoctrooi.jpgfibcrobot02.jpgfibcaanlepelsheftruck.jpg

Nowości